giá như ở đâu đó có người đợi tôi (*)

Từ ngày đầu sang đây trộm vía được cái mình sinh hoạt điều độ hẳn lên, đi ngủ sớm đủ giấc 9 tiếng hằng ngày. Thế mà chẳng hiểu do cớ gì mà hôm nay mình cứ ngáp ngắn ngáp dài cả ngày. Mặt lúc nào cũng trong trạng thái bần thần, đỡ đẫn. Hôm … Continue reading giá như ở đâu đó có người đợi tôi (*)